పాటలు - పాట్లు గురించి సిరివెన్నెల మనసులో మాటలు

Listen to Sirivennela Sitaramasastri Songs on Raaga.com

లోతైన భావాలు, తెలుగు భాషలోని అందమైన పదాలు ఇవన్నీ సిరివెన్నెల పాటలకుండే సహజ గుణాలు. ఒక్కోసారి తరచి తరచి చూస్తే - హమ్మా ... ఇంత అర్ధంతో వాడారా ఈ మాటని - అని అనిపిస్తూ వుంటుంది. ఉదాహరణకి ’అష్టాచెమ్మా’ సినిమాలో ’ఆడించి అష్టాచెమ్మా ఓడించావమ్మా’ పాటనే తీసుకుంటే - నీ పంట పండిందే ప్రేమా - అనే వాక్యం ఉంది. అష్టా చెమ్మా ఆటలో గెలుపొందితే ’పంట పండడం’ అని అంటారు. అక్కడ ఆ వాక్యంలో ఆయన వాడిన పదానికి అదీ అర్ధం.

అలాగే అదే పాటలో - చూశాక నిన్ను వేశానే కన్ను - అని ఇంకో వాక్యం వుంది. కన్ను వెయ్యడం అంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న అర్ధం వేరు. అక్కడ సిరివెన్నెల ప్రయోగించిన అర్ధానికి పరమార్ధం వేరు.  గవ్వలతో ఆడే అష్టా చెమ్మా ఆటలో గవ్వ వెల్లకిలా పడితే అది కన్నులా వుంటుంది. దాన్ని ’కన్ను పడడం’ అని అంటారు. ఇంత లోతుగా మథనం చెందుతారు కనుకనే సిరివెన్నెల తన సహ రచయితలతో ’గురువు గారు’ అనిపించుకునే స్థానంలో వున్నారు.

ఈ 2014 మే 20 కి 59 పూర్తి చేసుకుని 60వ సంవత్సరంలో కాలుపెట్టిన సిరివెన్నెల - పాటల్లో పదాలు సరైన చోట ఆపి పాడకపోతే భాష ఎటువంటి ఇబ్బందికి గురవుతుందో వివరించారు " నేను - ఈ మనసు ’ఆగేదెలా’ అని రాశాననుకోండి. పాడేవాళ్ళు ’ఆ’ దగ్గిర ఆపి పాడితే ఏమవుంది ?  ’ ఆ గేదెలా - ఆవులా పందిలా’తయారవుతుంది. 

అలాగే నేను ’కల్లోలంగా’ అని రాస్తే దాన్ని విడగొడితే ’ కల్లో (కలలో) లంగా’ అంటూ వేరే అర్ధం ధ్వనిస్తుంది. అందుకే పాటలో పదాలు ఏది ఎందుకు రాశామో అని తెలుసుకోవడంతో పాటు ఏది ఎక్కడ ఎలా ఆపితే ఎలా వినిపిస్తోందో ఎలా అనిపిస్తోందో గమనించుకుంటూ ఉండాలి" అని అన్నారు.

Comments

  1. Togel singapore dan togel hongkong tentunya sudah tidak familiar bagi para pecinta togel online di Indonesia. Bagaiman tidak, kedua pasaran togel ini sudah ada sejak tahun 90-an hingga saat ini. Sehingga sudah sewajibnya jika pasaran togel singapore dan togel hongkong dijadikan sebagai pasaran togel online terfavorite 2021. togel online

    ReplyDelete

Post a Comment